Zakres świadczeń

 

Obejmujemy naszą opieką wszystkich pacjentów bez względu na ich  wiek, płeć, status ekonomiczny czy też aktualny stan zdrowia.

Oferujemy opiekę:

 • Lekarza rodzinnego 
 • Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Położnej środowiskowo-rodzinnej

Udzielamy porad w gabinecie i w razie potrzeby w domu pacjenta.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • badania laboratoryjne, EKG, radiologiczne, ultrasonograficzne, spirometryczne, kolonoskopowe, gastroskopowe
 • poradę patronażową i opiekę nad noworodkiem
 • badania bilansowe dzieci i młodzieży
 • szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane
 • zaświadczenia lekarskie
 • świadczenia w ramach programów profilaktycznych
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • skierowania do opieki długoterminowej. 
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ)
 • skierowania na szybką terapię onkologiczną (karta DILO)

Wizyty i badania pacjentów do nas zadeklarowanych i ubezpieczonych są bezpłatne.


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.