Godziny pracy

 

Poniedziałek:

8:00-18:00

Wtorek:

8:00-18:00

Środa:

8:00-18:00

Czwartek:

8:00-18:00

Piątek:

8:00-18:00

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Białymstoku, codziennie po godzinie 18 oraz w dni wolne od pracy sprawują:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok, ul. Sienkiewicza 79

85 652 25 05

nocna i świąteczna opieka zdrowotna wyjazdowa   883 101 810

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

Białystok, ul. Skłodowskiej 26
(budynek C, wejście za bud. administracji)

85 748 81 26

nocna i świąteczna opieka zdrowotna wyjazdowa   883 101 810
Uniwersytecki Dzieciecy Szpital Kliniczny Białystok ul. Waszyngtona 17  85 745 06 73
nocna i świąteczna opieka zdrowotna wyjazdowa   85 663 73 10

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Stany nagłe

SOR/Pogotowie ratunkowe

W przypadku poważnych urazów, objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia należy zgłaszać się na dyżurujący SOR lub wzywać Pogotowie ratunkowe nr telefonu 999 lub 112.

Jak wyzwać Pogotowie http://www.pogotowie.bialystok.pl/?page_id=166


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.