Pomoc po godzinach pracy poradni/stany nagłe

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możesz otrzymać profesjonalną pomoc medyczną przez telefon (kontakt z pielęgniarką lub lekarzem)

800 137 200

lub skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej

 

Pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje gdzie uzyskać pomoc medyczną (kontakt z pracownikiem NFZ)

Kiedy na SOR i jaką pomoc tam otrzymasz?

Stany nagłe

SOR/Pogotowie ratunkowe

W przypadku poważnych urazów, objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia należy zgłaszać się na dyżurujący SOR lub wzywać

Pogotowie ratunkowe nr telefonu 999 lub 112.

Jak wyzwać Pogotowie http://www.pogotowie.bialystok.pl/?page_id=166

Szpitalne Oddziały Ratunkowe SOR

 

Na SOR nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego

SOR w Białymstoku 

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ul.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26, 15-950 Białystok
Telefon do rejestracji: 085 7488110
Telefon: 085 7488110

 

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ul.WASZYNGTONA 17, 15-274 Białystok
Telefon do rejestracji: 85 7450-747
Telefon: 85 7450-500

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ul.M.C.SKŁODOWSKIEJ 24A, 15-276 Białystok
Telefon do rejestracji: 85 831 8683
Telefon: 85 831 8683

Informacja o ostrych i tępych dyżurach szpitali w Białymstoku

Grafik dyżurów szpitali


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.