Aktualności

 

 

Szczepienia przeciw COVID-19 -NUVAXOVID

Posiadamy nowa szczepionkę przeciw COVID-19

Szczepienia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych

Osoby chętne zapraszamy do zapisów rejestracji naszej poradni lub za pomocą e-rejestracji: https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/.

 

 

 

 

 

Wdrożenie e-usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Szczepienia przeciw HPV w Akademickiej Praktyce Medycyny Rodzinnej

Do kogo kierowany jest Program

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.

Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Nawigator pacjenta 

Jak korzystać z opieki zdrowotnej? Praktyczny przewodnik

Profilaktyka Chorób Ukladu Krążenia (CHUK)

Pacjentów naszej poradni w wieku 35-65 lat zapraszamy do udziału w badaniach profilaktycznych chorób układu krążenia. Informacje na temat udziału w tym programie dostępne w rejestracji . 

 

Program Profilaktyka 40 plus

Program Profilaktyka 40plus. Badania po wypełnieniu ankiety może wykonać każdy po ukończeniu 40 rż. Rejestracja odbywa się  poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub poprzez infolinię domowej opieki medycznej  tel. 22 735 39 53. W uzyskaniu skierowania może też pomóc lekarz rodzinny. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się z dowodem osobistym (nie potrzebuje wydrukowanego skierowania) do laboratorium, które uczestniczy w programie (punkty są widoczne w programie IKP - są tam w Białymstoku m.in.laboratoria Diagnostyki. Diagnostyka lub inny punkt wykonuje pomiary antropometryczne i badania laboratoryjne krwi i moczu i wydaje wyniki pacjentowi. 

Instrukcja jak otrzymać skierowanie na badanie Profilaktyka 40plus za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta

Jak uzyskać dostęp do IKP?

Krok 1 Profil zaufany 

Krok 2 Internetowe Konto Pacjenta

Informacje jak założyć profil zaufany znajdziesz w linku https://www.youtube.com/watch?v=92VAusBFgGs

Informacje jak za pomocą profilu zaufanego uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta znajdują sie w podanym linku https://www.youtube.com/watch?v=WspMNjLkDuY

Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów

Rak jelita grubego - kolonoskopia  informacje na stronie NFZ

Kolonoskopia jest badaniem profilaktycznym, które umożliwią wczesne wykrycie raka jelita grubego.

Do badań kwalifikują się pacjenci w wieku:

50–65 lat

40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego

Badanie można wykonać bez skierowania.

Adresy placówek, w których można przeprowadzić badanie:

1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A tel. do rejestracji (85) 831 80 00.

2) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, tel. do rejestracji (85) 678 41 12.

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, tel. do rejestracji (85) 814 24 17.

4) Fundacja „Pomóż im” w Białymstoku Białystok, ul. Mazowiecka 33, tel. 609 230 120

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, Białystok ul. Fabryczna 27, tel. 47 710 42 26

6) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Żurawia 14 tel  85 831 64 94

 

Rak piersi - mammografia w Białostockim Centrum Onkologii

kobiety 50 – 69 lat. Jeżeli kobiety w tej grupie wiekowej nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, zgłasza lekarz naszej poradni

Pacjentki w innym przedziale wiekowym, u których występują dolegliwości w obrębie piersi (guz, wyciek, wciągnięcie brodawki) również mogą zostać zgłoszone przez lekarza naszej poradni

 

Wyprzedź cukrzycę (dzieci 1-9 lat)

Dzieci w wieku 1-9 lat mogą wziąć udział w badaniu w kierunku genetycznych predyspozycji do cukrzycy typu 1. Dalsze informacje na temat badania i gdzie się zgłaszać poniżej.

Wyprzedźmy cukrzycę typu 1

Informacja gdzie należy sie zgłaszać

 

 

 


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.