Profilaktyka 40plus

 

Program Profilaktyka 40plus działa do końca 2021. Badania po wypełnieniu ankiety może wykonać każdy po ukończeniu 40 rż. . Rejestracja odbywa się  poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub poprzez infolinię domowej opieki medycznej  tel. 22 735 39 53. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się z dowodem osobistym (nie potrzebuje wydrukowanego skierowania) do punktu który uczestniczy w programie (punkty są widoczne w programie IKP - są tam w Białymstoku m.in.laboratoria Diagnostyki. Diagnostyka lub inny punkt wykonuje pomiary antropometryczne i badania laboratoryjne i wydaje wyniki pacjentowi. 

 

Szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej  realizuje szczepienia przeciw COVID-19 według kolejności określonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem

Przed zgłoszeniem się do naszej Poradni na zaplanowane szczepienie prosimy o zapoznanie się z kwestionariuszem wywiadu przed szczepieniem  i  jego wypełnienie (druki dostępne w Poradni oraz pod linkiem kwestionariusz). Osoby, które zaznaczą TAK na pierwszej stronie kwestionariusza  wywiadu prosimy o kontakt z poradnią w celu ustalenia nowego terminu. Zaznaczenie TAK na drugiej stronie kwestionariusza nie oznacza konieczności przełożenia szczepienia, ale wymaga to rozmowy z lekarzem kwalifikującym do szczepienia. 

Pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe (Acenokumarol lub Warfin) prosimy o zgłaszanie sie z ostatnim wynikiem INR. Wynik INR powyżej 3 jest wskazaniem do przełożenia wizyty. 

Osoby przyjmujące nowe doustne koagulanty (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) moga być szczepione i nie są wymagane dodatkowe badania laboratoryjne ani odstawianie leku przed szczepieniem. 

Pacjentów, którzy mają watpliwości czy wystepują u nich przeciwskazania do podania szczepionki przeciw COVID-19 prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie sie na wizytę do lekarza w naszej Poradni, w celu przedyskutowania tych  wątpliwości.

Jak wyglada procedura szczepienia w Poradni?

W dniu szczepienia:

 1. zostanie Pan/Pani poproszony/a o oddanie wypełnionego kwestionariusza wywiadu,
 2. lekarz zakwalifikuje Pana/Panią do szczepienia,
 3. pielęgniarka poda domięśniowo w ramię  dawke szczepionki,
 4. zostanie Pan/Pani umówiony/a na drugą dawkę.
 5. po otrzymaniu szczepionki należy przebywać w Poradni przez 15-30 minut  w celu obserwacji.

 

 

Wizyty w przychodni Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej ul. Mazowiecka 33 w Białymstoku odbywają się  po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel. 85 7440 950 oraz 500 800 715 poniedziałek-piątek w godzinach 08.00-18.00

W niektórych sytuacjach Pacjenci mogą skorzystać z teleporady lekarza. Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać zalecenia,  e-receptę

 

Zwolnienia ZUS-ZLA za czas kwarantanny i izolacji. 

 

Zwolnienie za okres izolacji i kwarantanny nie jest potrzebne. ZUS pobiera informacje z systemu EWP (rejestr osób podlegajacych kwarantannie lub izolacji) i przekazuje pracodawcy. 

Testy w kierunku koronawirusa

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zlecać testy osobom objawowym podejrzanym o zakażenie koronawirusem. Nie zlecamy testów osobom po przebytym zakażeniu.

Osoba, której zleciliśmy test podlega obowiązkowej kwarantannie do czasu uzyskania wyniku (ujemny -> koniec kwarantanny, dodatni -> zamiana na izolację).

 

Aktualny wykaz punktów testowania znajduje sie na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.nfz-bialystok.pl/. Przed udaniem sie do punktu własnym środkiem transportu należy telefonicznie umówić sie na pobranie (numery telefonów oraz godziny w których należy dzwonić sa podane). 

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.

Wiele przydatnych informacji na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem znajdziesz na stronie https://pacjent.gov.pl/  oraz  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-lekarz-powinien-powiedziec-pacjentowi

Wynik testu w kierunku koronawirusa

Wynik zleconego przez nas testu zostanie przekazany pacjentowi telefonicznie przez lekarza naszej Poradni, ale może być też przekazany  automatycznie osobom posiadajacym dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Poprzez IKP można mieć dostęp do kodów e-recept i e-skierowań,  wyniku testu w kierunku koronawirusa,  które beda przysyłane w postaci wiadomości sms na podany nr telefonu lub drogą mailową. 

Jak uzyskać dostęp do IKP?

Krok 1 Profil zaufany 

Krok 2 Internetowe Konto Pacjenta

Informacje jak założyć profil zaufany znajdziesz w linku https://www.youtube.com/watch?v=92VAusBFgGs

Informacje jak za pomocą profilu zaufanego uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta znajdują sie w podanym linku https://www.youtube.com/watch?v=WspMNjLkDuY

Zgłaszanie osób z kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem do Powiatowej Stacji Sanepid w Białymstoku http://psse.bialystok.pl/

Powiatowa Stacja Sanepid w Białymstoku zwraca sie z prośbą o zgłaszanie osób z kontaktu z osoba chorą i ich przekazanie droga mailową http://psse.bialystok.pl/index.php/kontakty-z-osobami-zakazonymi-tabele-do-pobrania/

Inna ścieżka zgłaszania osób do kwarantanny  (osoby z kontaktu z COVID-19) drogą internetową  dla osób posiadających profil zaufany  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne 

możliwe zgłaszanie w imeiniu innej osoby

Kwarantanna

 

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. O nałożeniu kwarantanny, wydłużeniu decyduje SANEPID. Lekarz rodzinny nie ma możliwości nałożenia, wydłużenia, ani zakończenia kwarantanny. Prosimy nie dzwonić do nas w tej sprawie - nie jesteśmy w stanie pomóc.

Samodzielna rehabilitacja oddechowa po przebytym COVID

Broszura „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” przedstawia podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy. Broszura dostępna pod linkiem: https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych-po-covid-19/


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.