Koronawirus

 

 

Szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej  realizuje szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy w rejestracji.

Testy w kierunku koronawirusa

Na test w kierunku koronawirusa można teraz zgłosić sie samodzielnie drogą internetową korzystając ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zlecać testy osobom objawowym podejrzanym o zakażenie koronawirusem. Nie zlecamy testów osobom po przebytym zakażeniu.

Osoba, której zleciliśmy test podlega obowiązkowej kwarantannie do czasu uzyskania wyniku (ujemny -> koniec kwarantanny, dodatni -> zamiana na izolację).

Punkty testowania Białystok

Aktualny wykaz punktów testowania znajduje sie na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://www.nfz-bialystok.pl/. Przed udaniem sie do punktu własnym środkiem transportu należy telefonicznie umówić sie na pobranie (numery telefonów oraz godziny w których należy dzwonić sa podane). 

Punkty testowania firmy AspHALT w Białymstoku na podstawie skierowania lekarza rodzinnego 

Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów.

Wiele przydatnych informacji na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem znajdziesz na stronie https://pacjent.gov.pl/  oraz  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-lekarz-powinien-powiedziec-pacjentowi

 

Pulsoksymetria domowa/domowa opieka medyczna

W trakcie COVID19 istotne jest monitorowanie utlenowania poprzez pomiar saturacji hemoglobiny przy pomocy pulsoksymetru

Pacjenci z potwierdzonym COVID-19, którzy:

  • ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej (pulsoksymetrii domowej).

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.

Pacjenci z COVID-19:

  • w wieku poniżej 55 lat wykorzystują mogą równiez przystąpić do programu wypełniając formularz Domowej Opieki Medycznej, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia 

Inormacje są dostepne na stronie https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/informacje

Zwolnienia ZUS-ZLA za czas kwarantanny i izolacji

Zwolnienie za okres izolacji i kwarantanny nie jest potrzebne. ZUS pobiera informacje z systemu EWP (rejestr osób podlegajacych kwarantannie lub izolacji) i przekazuje pracodawcy. 

Skrócenie kwarantanny współdomowników osób zakażonych SARS-Cov-2

Pacjenci ubiegający sie o skrócenie kwarantanny mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza on-line https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika - i tam pacjent otrzyma bezpłatny test. Drugim miejscem gdzie mogą uzyskać zlecenie na test jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200.

Wynik testu w kierunku koronawirusa

Wynik zleconego przez nas testu zostanie przekazany pacjentowi telefonicznie przez lekarza naszej Poradni, ale może być też przekazany  automatycznie osobom posiadajacym dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Poprzez IKP można mieć dostęp do kodów e-recept i e-skierowań,  wyniku testu w kierunku koronawirusa,  które beda przysyłane w postaci wiadomości sms na podany nr telefonu lub drogą mailową. 

Jak uzyskać dostęp do IKP?

Krok 1 Profil zaufany 

Krok 2 Internetowe Konto Pacjenta

Informacje jak założyć profil zaufany znajdziesz w linku https://www.youtube.com/watch?v=92VAusBFgGs

Informacje jak za pomocą profilu zaufanego uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta znajdują sie w podanym linku https://www.youtube.com/watch?v=WspMNjLkDuY

Zgłaszanie osób z kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem do Powiatowej Stacji Sanepid w Białymstoku http://psse.bialystok.pl/

Powiatowa Stacja Sanepid w Białymstoku zwraca sie z prośbą o zgłaszanie osób z kontaktu z osoba chorą i ich przekazanie droga mailową http://psse.bialystok.pl/index.php/kontakty-z-osobami-zakazonymi-tabele-do-pobrania/

Inna ścieżka zgłaszania osób do kwarantanny  (osoby z kontaktu z COVID-19) drogą internetową  dla osób posiadających profil zaufany  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne 

możliwe zgłaszanie w imieniu innej osoby

Kwarantanna

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. O nałożeniu kwarantanny, wydłużeniu decyduje SANEPID. Lekarz rodzinny nie ma możliwości nałożenia, wydłużenia, ani zakończenia kwarantanny. Prosimy nie dzwonić do nas w tej sprawie - nie jesteśmy w stanie pomóc.

Samodzielna rehabilitacja oddechowa po przebytym COVID

Broszura „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” przedstawia podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy. Broszura dostępna pod linkiem: https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych-po-covid-19/


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.