Koronawirus

 

Szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej  realizuje szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy w rejestracji lub drogą mailową (proszę podać nr telefonu oraz PESEL). Obecnie zapraszamy na podanie 4 dawki pacjentów po 80 roku życia. Zgłaszać się mogą również osoby nie będące pacjentami naszej poradni.

Testy w kierunku koronawirusa

Zachęcamy pacjentów z objawami zakażenia układu oddechowego do samodzielnego wykonania testu antygenowego (dostępne w aptekach). 

Pulsoksymetria domowa/domowa opieka medyczna

W trakcie COVID19 istotne jest monitorowanie utlenowania poprzez pomiar saturacji hemoglobiny przy pomocy pulsoksymetru

Pacjenci z potwierdzonym COVID-19, którzy:

  • ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej (pulsoksymetrii domowej).

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.

Pacjenci z COVID-19:

  • w wieku poniżej 55 lat wykorzystują mogą równiez przystąpić do programu wypełniając formularz Domowej Opieki Medycznej, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia 

Inormacje są dostepne na stronie https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/informacje

 

 

Jak uzyskać dostęp do IKP?

Krok 1 Profil zaufany 

Krok 2 Internetowe Konto Pacjenta

Informacje jak założyć profil zaufany znajdziesz w linku https://www.youtube.com/watch?v=92VAusBFgGs

Informacje jak za pomocą profilu zaufanego uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta znajdują sie w podanym linku https://www.youtube.com/watch?v=WspMNjLkDuY

Zgłaszanie osób z kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem do Powiatowej Stacji Sanepid w Białymstoku http://psse.bialystok.pl/

Powiatowa Stacja Sanepid w Białymstoku zwraca sie z prośbą o zgłaszanie osób z kontaktu z osoba chorą i ich przekazanie droga mailową http://psse.bialystok.pl/index.php/kontakty-z-osobami-zakazonymi-tabele-do-pobrania/

Inna ścieżka zgłaszania osób do kwarantanny  (osoby z kontaktu z COVID-19) drogą internetową  dla osób posiadających profil zaufany  https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne 

możliwe zgłaszanie w imieniu innej osoby

Sterydy wziewne w COVID19

Jeżeli lekarz przypisał sterydy do przyjmowania wziewnie (budesonid), to tu znajduja sie informacje jak należy przyjmować (dotyczy preparatu Miflonide)

Jak prawidłowo korzystać z inhalatora  (Miflonide)

Samodzielna rehabilitacja oddechowa po przebytym COVID

Broszura „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” przedstawia podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy. Broszura dostępna pod linkiem: https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych-po-covid-19/


All content © NZOZ APMR. All rights reserved.