Lekarze

 

Lekarze specjaliści

 • Dr n. med. Dorota Emilia Bielska specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób dzieci
 • Prof. Sławomir Chlabicz specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych
 • Dr n. med. Dariusz Czarnowski specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych
 • Dr n. med. Alicja Małgorzata Ołtarzewska specjalista medycyny rodzinnej
 • Dr hab. n. med. Jolanta Sawicka-Powierza specjalista medycyny rodzinnej,  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób naczyń
 • Lek. Izabela Wysocka-Redpath


Lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

 • Lek. Gabriela Apuniewicz
 • Lek. Anna Kierznowska
 • Lek. Łukasz Laudański
 • Lek. Barbara Musiałowska
 • Lek. Katarzyna Hołownia
 • Lek. Dominika Dakowicz
 • Lek. Katarzyna Karaszewska
 • Lek. Danuta Krawczuk
 • Lek. Magdalena Domin-Szestowicka

All content © NZOZ APMR. All rights reserved.